Rady a tipy

Plynové a kombinované sporáky bez pojistek stop-gas musí splňovat následující požadavky

Tyto výrobky nejsou vybaveny zařízením, které zamezuje nebezpečnému hromadění nespáleného paliva v prostoru spotřebiče. Proto je možné je instalovat pouze do prostoru s dostatečnou výměnou vzduchu - nejméně 80 m3/h. Výměna vzduchu znamená stav, kdy vzduch o požadovaném množství do místnosti jedním či více otvory vnikne a odvětracím otvorem, nebo otvory místnost opustí. Vyústění odvětracího otvoru musí vést do volného prostranství.

DOPORUČUJEME KUPOVAT SPOTŘEBIČE S POJISTKAMI STOP-GAS!!!

(vyhnete se problémům při pravidelných ročních revizích)

Připojení kombinovaných sporáků na elektřinu

U sporáků, jejichž jmenovitý příkon převyšuje 2 kW doporučujeme připojení na samostatný zásuvkový obvod, jištěný jistícím proudem 16 A - požadavek ČSN 332130.

Přívodní kabel nedosáhne k zásuvce

Jsme schopni při prodeji vyměnit flexošňůru vycházející ze spotřebiče za delší (3 a 5 metrů). Z výroby je dodávána flexošňůra cca 1,3 metru a vychází ze spodní části zadní stěny sporáku.

Připojení plynových a kombinovaných sporáků a vestavných desek

Připojení musí odpovídat TPG 704 01, ČSN EN 1775 a ČSN 38 6462.

1. varianta: montáž na plynový kohout s nadprůtokovou a protipožární pojistkou (V.A.I.T.) a ocelovou plynovou hadicí (hadice má životnost 5 let, poté musí být vyměněna za novou)

2. varianta: montáž na klasický kulový kohout (nikoli kuželový) a nerezovou hadici s neomezenou životností DOPORUČUJEME!!!